Nils Holmdahl

Nils Holmdahl

En av Sveriges ledande fystränare och coacher kommer till Helsingborg för en 2-dagars kurs. Nils Holmdahl är en väl publicerad författare med lång erfarenhet i testning och träning av elitidrottare i en mängd olika idrotter som kast, sprint och lagidrotter som basket, handboll, volleyboll samt hockey. 

Nils kommer att dela med sig av sin personliga erfarenhet av Yuri Verkhoshanskis forskning och metoder samt ta oss igenom hans egen modell från grundstyrka till elitprestation.

Datum: 5-6 oktober 2018
Tid: 8:30-17:00
Plats: Arena Fysio
Mellersta Stenbocksgatan 10
254 37 Helsingborg
Pris: 3000:- ex moms (anmälan är bindande).
För- och eftermiddagsfika ingår.

Kursen kommer hållas på svenska.

Anmälan till:

info@arenafysio.com
Ange: namn, e-postadress, mobilnummer och faktura adress.

Vid återbud senare än 1 månad före kursstart faktureras 100%, undantag med uppvisande av läkarintyg då 25% faktureras.              

Schema

Fredag

9.00 –   9.30               Info, presentation, praktiska saker (Teori)

9.30 – 10.45                Historik, Verkhoshanskis forskning o metoder, termer o begrepp (Teori)

10.45 – 11.05               Kaffe

11.10 – 12.15                 Aktivering (uppvärmning), fötter, stiffnes, bål (Praktik)

12.30 – 13.30              Lunch

13.30 –  14.45              The Successive Contigues Method. Den successivt sammansatta och  stegrade metoden (Teori). Hur jag anpassat den till olika idrotter.

14.45 – 15.10               Kaffe

15.15 – 16.45                Hoppövningar, grundstyrka (med.boll) och accelerationer (Praktik) ev. i friidrottshallen.

16.45 –  17.00              Sammanfattning och frågor

Lördag

8.35   –   9.45             Grundstyrka (Praktik)

10.00 – 10.45              Snabbhet och accelerationer, teknik och analys (Teori)

10.45 – 11.10               Kaffe

11.15 – 12.15                Styrkepass, The Shock Method (Praktik)

12.30 – 13.30             Lunch

13.30 – 14.45              Snabbhetspass  (Praktik) Friidrottshallen?

14.45 – 15.10              Kaffe

15.15 – 16.30              Styrkeformer, intensitet. Frågor och avslut. (Teori)

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i form av dagsordning beroende på när vi kan boka hallen osv.