Grundutbildning inom ultraljudsdiagnostik

Grundutbildning inom ultraljudsdiagnostik

Huvudlärare Niklas Norlén (Hands-on Sweden Stockholm)
Extralärare   Rolf Svensson (Examen inom MSK UL)

Introduktion inom ultraljudsdiagnostik inom både övre och nedre extremitet, introduktionsnivå.
Utbildningen vänder sig till läkare, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer.

Datum: 14-15 april 2021
Plats: Lokal i närheten av Arena Fysio Helsingborg
Ingår: Kursmaterial och fm/em fika (möjlighet att beställa lunch på plats till självkostnadspris)
Kursintyg: utfärdas av LSR, OMT-sektion
Pris: 6 000 kr + moms

Anmälan: Namn, e-mail, telefonnr och fakturauppgifter skickas till info@arenafysio.com

Utbildningen genomförs under förutsättning att inte direktiv kopplade till Covid -19 förhindrar detta.

 

Avbokningsregler
För att utbildningen ska bli av, krävs minst sex anmälda deltagare.
Anmälan till våra kurser är bindande. Avbokning upp till en månad innan kursstart faktureras med 10% som administrativ kostnad. Avbokning senast två veckor innan kursstart debiteras med 50% av kursavgiften. Därefter faktureras 100% av beloppet. Vid läkarintyg faktureras endast 10% oavsett tid för återbud.