TPM Active

TPM Active

Må bra och bli mer aktiv
Alla förtjänar att leva ett aktivt liv – där begränsningar i rörelse inte stoppar dig, oavsett vilken livsfas du är i livet.  Vi kan hjälpa dig att förbättra ditt allmänna välbefinnande, öka din förmåga att göra de aktiviteter du önskar och kanske även göra dem bättre än tidigare.

TPM Active  (The Performance Matrix Active) unika rörelseanalys av din kropp och det specifika träningsprogrammet du får hjälper dig att gå djupare i din träning och reda ut de problem som du förmodligen har gått alldeles för länge med.

Våra TPM Pro terapeuter på Arena Fysio med sina expertkunskaper kan hjälpa dig oavsett om det handlar om att återhämta dig från skador, förbättra din livskvalitet eller uppnå ett personbästa.

Uppnå dina mål

Det är möjligt att dina problemområden håller dig tillbaka från att kunna träna ordentligt och uppnå dina mål.

Har du ambition att träna regelbundet men vet inte riktigt om du vågar p.g.a. svaghet eller återkommande problem? Vill du träna på men undrar om kroppen håller? Eller vill du bara ta din träning till nästa nivå – hur ser din kropp ut just nu? Vi hjälper dig med en screening.

Hur fungerar det?

TPM Active är en screeningtest som används av såväl elit- som rekreationsidrottare. Med TPM Active hittar vi alla områden i kroppen som du behöver hjälp med. Det är ett screeningverktyg som analyserar din kroppskontroll, din koordination och din funktionella styrka. Andra screeningverktyg använder för tillfället enbart funktionella tester eller styrketester, vilket bara ger en del av storyn. För återkommande problem måste man titta djupare.

Kroppen kan fungera bra i funktionella rörelser eftersom vissa kroppsdelar rör sig mer medan andra rör sig mindre och är stelare. Vi testar och tränar sedan upp det som saknas. Vi ger dig ökade rörelsemöjligheter.

Varför ska du slösa tid när dina problem kan isoleras och tränas direkt.
Med TPM Active ser vi hela bilden.