TPM Golf Matrix

TPM Golf Matrix

  • Är det svårt att få kroppen att hitta tillbaka till exakt samma utgångsläge gång på gång?
  • Har du spänningar eller känningar när du återupptar vissa positioner?
  • Få du kraft från höfterna precis när du behöver?
  • Behöver du lite mer rörlighet i svingen?
  • Orkar din kropp en hel golfrunda?
  • Vill du bara se hur din egen kroppsträning kan förbättra din sving?
  • Har du ont eller besvär från en gammal skada som du borde vara återhämtad från?

Vi använder TPM Golf Matrix. Denna screeninganalys ger oss en helhetsbild av din koordination, kontroll och din kroppsstabilitet under belastning. Enkelt kan vi se var och hur det blir fel och utifrån detta kan vi lägga upp en exakt träningsplan för att korrigera det hela.

Slösa inte tid med alla rekommenderade stretch- och coreövningar för golfare –
Gör bara det som du behöver och ha mer tid till golf!