Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Välkommen till Arena Fysio!

Vår vision – identifiera och genom aktiv rehabilitering, åtgärda dina besvär. 

Målet med undersökningen är att finna orsaken till dina besvär, och på så sätt individuellt och specifikt behandla och rehabilitera för att minska symtom, öka funktion och undvika återkommande besvär.

Med tanke på rekommendationer från Folkhälsoinstitutet så ber vi er som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp att kontakta er fysioterapeut så kommer ni tillsammans fram till hur ni ska hantera den här tiden då det inte är lämpligt att komma till kliniken.

Aktuellt

Coronavirus
Eftersom risken för spridning är hög och Folkhälsomyndigheten har höjt risken för smittspridning – personer som har rest i områden som är utsatt för smitta och visar symptom, som till exempel luftvägssymptom, feber och hosta, ska kontakta sjukvården på telefon 1177 för vägledning. Kontakta din fysioterapeut om du inte kan komma till kliniken så får du råd om träning hemma tillfälligt.