Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Välkommen till Arena Fysio!

Vår vision – identifiera och genom aktiv rehabilitering, åtgärda dina besvär. 

Målet med undersökningen är att finna orsaken till dina besvär, och på så sätt individuellt och specifikt behandla och rehabilitera för att minska symtom, öka funktion och undvika återkommande besvär.

Med tanke på rekommendationer från Folkhälsoinstitutet så ber vi er som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp att kontakta er fysioterapeut så kommer ni tillsammans fram till hur ni ska hantera den här tiden då det inte är lämpligt att komma till kliniken.

Aktuellt

Bokningsförfrågan är nu öppen igen!!