Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Välkommen till Arena Fysio!

OBS! bokningsförfrågan är stängd v. 28-30, öppnas åter v. 31

Vår vision – identifiera och genom aktiv rehabilitering, åtgärda dina besvär. 

Målet med undersökningen är att finna orsaken till dina besvär, och på så sätt individuellt och specifikt behandla och rehabilitera för att minska symtom, öka funktion och undvika återkommande besvär.

Aktuellt