Ultraljudsscanning

Ultraljudsscanning

Ultraljudsdiagnostisering är framtiden inom sjukgymnastiskt diagnostiserande och därmed rehabilitering. Diagnosställandet blir säkrare och rehabiliteringstiden kortare. Man kommer då också vid behov snabbare till rätt instans i vårdkedjan. Detta tillsammans innebär en snabbare återgång till arbete eller aktivitet.

Sedan ett flertal år tillbaka arbetar vi med ultraljudsdiagnostisk undersökningsteknik i vår verksamhet och är en naturlig del i vårt arbete där så behövs. Vi vågar påstå att vi i dag är ledande inom detta område bland privatpraktiserande sjukgymnaster i Skåne.

Vanliga problem som är lämpliga att undersöka med ultraljud:

 • Plantar faschit – differentialdiagnostisera mellan inflammation i fascia, hälsporre, ruptur, tunn hälkudde/inflammation, fibrom.
 • Stressfrakturmisstanke.
 • Axelled – inklämning slemsäck, inflammation, senskada, AC led kalkbildning, artros.
 • Muskelbristningar.
 • Hälseneproblem – slemsäcks- eller seninflammation, bristning.
 • Knäseneproblem – slemsäcks- eller seninflammation, bristning.
 • Tennisarmbåge – muskelfäste-seninflammation led.
 • Avulsionsfraktur – bäcken, hälsena, tibial tuberositet.
 • Doppleraktivitet – inflammatorisk information, kärlaktivitet i ex. senvävnad.
 • Nervinklämningar – ex. carpaltunnelsyndrom.
 • Patologi som inte stämmer med förväntat smärtmönster och symptom.
 • Artros – osteofyter.

Vill du veta mer maila gärna dina fråga till oss!
info@arenafysio.com