Ultraljudsscanning Prisuppgifter

Ultraljudsscanning Prisuppgifter

Ultraljudsdiagnostisk undersökning ska alltid föregås av en klinisk undersökning.

Ultraljudsdiagnostisering som säkerställer en klinisk                       650:-
undersökning utförd av annan legitimerad profession.

Extra tidskrävande undersökning       1250:-


Dessa tjänster täcks inte av högkostnadsskyddet.