Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Välkommen till Arena Fysio!

Vår vision – identifiera och genom aktiv rehabilitering, åtgärda dina besvär. 

Målet med undersökningen är att finna orsaken till dina besvär, och på så sätt individuellt och specifikt behandla och rehabilitera för att minska symtom, öka funktion och undvika återkommande besvär.

Aktuellt

Det kommer att ske uppdateringar av vårt mailsystem under perioden 24 – 26 maj. Det kan innebära fördröjd återkoppling på mail och på bokningsförfrågningar. Aktuella patienter kan nå sin fysioterapeut via sms – telefonnr finns här på hemsidan under Vårt team. Vi ber er ha överseende med detta.