Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Välkommen till Arena Fysio!

Vår vision – identifiera och genom aktiv rehabilitering, åtgärda dina besvär. 

Målet med undersökningen är att finna orsaken till dina besvär, och på så sätt individuellt och specifikt behandla och rehabilitera för att minska symtom, öka funktion och undvika återkommande besvär.

Aktuellt

Större delen av kliniken är på utbildning måndag 10/9 till onsdag 12/9. Det kommer att medföra lite långsammare svarstider på bokningsförfrågningar.