Hjärnskakning och nackskada

Hjärnskakning och nackskada

I samarbete med Hermelinen Sports Concussion Center  

Datum: 6-7 Okt 2023

Plats: Arena Fysio, Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, 235 37 Helsingborg

Kostnad: 5 200 kr ex. moms

Anmälan: lars.lundgren@hermelinen.se

Kursen bjuder på två dagar fullspäckade med teoretiskt resonemang och praktisk behandling av individer som drabbats av hjärnskakning och distorsion i halsrygg.

Kurs information:
På Hermelinen Sports Concussion Center bedömer och rehabiliterar vi individer som drabbats av skallskada och distorsion i halsrygg. Vi arbetar med det akuta tillståndet direkt efter skada med testning, diagnostisering och tidig rehabilitering. Vi möter även personer som har haft besvär en längre tid, några månader efter skada upp till några års besvär till följd av sitt primära trauma. Vår enhet har arbetar främst med idrottsrelaterade skador men möter nu allt oftare människor som drabbats av skada i trafik, på arbete och vardagen. Vi har funnit att en de viktigaste faktorerna för framgång med denna patientgrupp är förståelsen för cervikal funktion och proprioception. Genom att följa en strukturerad mall för bedömning av kognition, ögonmotorik, vestibulär funktion och cervikal funktion ser vi hur dessa system på många sätt helt går in i varandra och samverkar vilket påverkar resultatet av rehabiliteringen.

Ur innehållet:

  • Bedömning och testning vid akut hjärnskakning.
  • Tidig rehabilitering efter hjärnskakning – gör rätt redan från början.
  • Tidig undersökning och rehabilitering av halsryggens funktion efter skalltrauma och distorsion.
  • Utvärdering av tidig rehabilitering – åter till skola, aktivitet och idrott.
  • Vad gör vi med de som inte blir bra på 3-4 veckor?
  • Cervikala undersöknings- och behandlingsprinciper. Praktiskt handlag.
  • Samlad rehabilitering för pulstålighet, ögonmotorik, kognitiva funktioner, cervikal dysfunktion, huvudvärk, vestibulära besvär, samt autonom dysfunktion.

Målsättning: Vi vill ge dig en verktygslåda som gör att du som går kursen kan ta dig an denna stora patientgrupp på ett säkert och effektivt sätt.

Kursledning:
Lars Lundgren, leg sjukgymnast, Specialist i Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Internationell Specialist i Idrottsmedicin – Lars har arbetat med denna patientgrupp i mer än 20 år och är en av upphovspersonerna bakom Hjärntrappan.

Fredrik Claeson, leg sjukgymnast, Specialist i OMT – Fredrik är ansvarig för cervikal rehabilitering på Hermelinen Sports Concussion Center och har lång erfarenhet av rehabilitering av elitidrottare efter hjärnskakning och cervikal distorsion.