Digital Artrosbehandling med Joint Academy

Joint Academy kopplar ihop dig som har knä -och höftartros med en personlig fysioterapeut via en app i din mobiltelefon. Du blir därefter stöttad genom ett behandlingsprogram bestående av anpassad sjukgymnastik och pedagogisk utbildning.